Kalite Yönetimi ve İyileştirme

BOMAK'ın vizyonu doğrultusunda üstünlük kazanmasındaki itici güçlerden biri de kalite anlayışıdır. Söz konusu anlayış üç aşamadan oluşmaktadır; Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Kalite İyileştirme.
Günümüz şartlarında değişime ve yeniliklere etkili bir şekilde ayak uydurmak ve örnek oluşturmak için belirtilen kalite anlayışını her aktivitemize yansıtıyoruz.

K A L İ T E   P O L İ T İ K A S I

Anahtar Teslimi fabrika, tesis, genel makine ve muhtelif  tank ve basınçlı kaplar imalatı sektöründe müşterilerine kalite, maliyet ve teslim zamanı faktörlerini dikkate alan ürünler sunmak temel ilke edinmiştir. Bu amaçla;

  • Sektörde Bomak markasının kaliteli üretim ile birlikte anılmasını sağlamak,
  • Müşteri memnuniyetinden taviz vermemek,
  • Bilgi ve deneyimi artırıcı ortam oluşturmak,
  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli takip etmek,
  • Proje ve imalat zamanlarına uymak,
  • Üretim alt yapısını ve çalışma ortamını sürekli geliştirmek,
  • Çalışanların yeteneklerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
  • Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini artırmak,
  • ISO 9001: Kalite yönetim sistemi şartlarına ve mevzuat şartlarına uymak ve bunları sürekli iyileştirmek için gerekli çalışmaları yapmayı amaç edinmiştir.