You must have Javascript enabled in order to use this site

Kalite Yönetimi ve İyileştirme

BOMAK'ın vizyonu doğrultusunda üstünlük kazanmasındaki itici güçlerden biri de kalite anlayışıdır. Söz konusu anlayış üç aşamadan oluşmaktadır; Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Kalite İyileştirme.
Günümüz şartlarında değişime ve yeniliklere etkili bir şekilde ayak uydurmak ve örnek oluşturmak için belirtilen kalite anlayışını her aktivitemize yansıtıyoruz.